Snart slutt for britiske gratispassasjerer

I likhet med NRK har BBC operert med en helt gratis nettjeneste – iPlayer – som har vært tilgjengelig på flere plattformer. Tjenesten har imidlertid blitt problematisert fordi den utgjør et potensielt smutthull i finansieringsregimet til den britiske allmennkringkasteren. Også i likhet med NRK er BBC lisensfinansiert, men det er ingen form for lisenskontroll på bruk av iPlayer.

Det kan det nå bli slutt på: Regjeringen jobber på høygir for å stenge smutthullet. Og nå kan BBC bli pålagt å prøve ut en betalingstjeneste i sin iPlayer, ifølge The Guardian.

Problemstillingen oppstår i Storbritannia fordi man der har valgt å holde på den tradisjonelle lisensfinansieringsmodellen. I Norge går det muligens mot en lovendring og en egen skatt til NRK, selv om alternative fremtidige finansierngsmodeller fortsatt først skal utredes av en ekspertgruppe.

You May Also Like